Naar de content

Privacybeleid

Privacybeleid & cookies

Privacystatement Junez Jobs

Bij Junez Jobs vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Junez Jobs omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken van kandidaten (ingeschreven of werkende flexkrachten), websitebezoekers, contactpersonen die werken bij zakelijke relaties (zoals klanten of leveranciers), eigen sollicitanten, stagiaires, freelancers, interne flexkrachten en werknemers.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Junez Jobs is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat Junez Jobs bepaalt – rekening houdende met de geldende privacywetgeving – welke gegevens wij van jou verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen. Als we het over Junez Jobs hebben, dan bedoelen we Junez Jobs B.V. (KvK-nummer: 73784109).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van kandidaten?

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten waar jij gebruik van maakt. Hieronder vind je de gegevens die wij op verschillende momenten van je kunnen verwerken.

Inschrijven

Op het moment dat jij je bij Junez Jobs inschrijft, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land (nationaliteit)
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Motivatiebrieven
 • Opleidingen, cursussen en trainingen
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk
 • Talen
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers)
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Tests en testresultaten bij of via Junez Jobs
 • Optin-gegevens (jouw toestemming voor het ontvangen van mailings): e-mailadres,

datum status (ingeschreven of uitgeschreven), hoe verkregen en voor welke doelen

 • Accountinformatie: dienstverbanden, functie, regioā€™s, sollicitaties, datum aanmelding,

datum laatste login, datum laatste wijziging

Aan de slag:

Op het moment dat je via Junez Jobs gaat werken, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • KopieĆ«n van certificaten en diplomaĀ“s
 • Kopie van geldig identiteitsbewijs met burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie bankpas en ingangsdatum bankgegevens
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de

functie)

 • Werkvergunning en verblijfsvergunning (indien nodig)
 • Arbeids-, plaatsings- en opleidingsovereenkomsten, en overige overeenkomsten
 • Aanvullende arbeids- en salarisafspraken, loonstroken, jaaropgaven,

loonbelastingverklaringen en declaraties

 • Gegevens over verlof, ziekte, uitkeringssituatie, verzuim en pensioen
 • Correspondentie, klachten, waarschuwingen, verslagen van beoordelings- of

functioneringsgesprekken, persoonlijke werkaantekeningen van recruiters

 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, salaris- en

verzuimadministratie

Contact met ons opnemen via Whatsapp.

Je kunt vragen aan ons stellen via Whatsapp! Op het moment dat je gebruikmaakt van Whatsapp-service Ā“ApplyĀ“, kunnen wij de volgende gegevens van jou ontvangen: je WhatsApp-naam, telefoonnummer en de inhoud van het gesprek. Jouw profielfoto kunnen wij niet zien, deze wordt dus ook niet opgeslagen. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, bewaren wij deze gegevens maximaal 3 maanden nadat het gesprek is geĆ«indigd. Je gegevens worden beveiligd met end-to-end encryptie. Junez Jobs is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door Whatsapp zelf worden verwerkt. Lees daarvoor ook het privacystatement van WhatsApp.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze taken als uitzendbureau uit te kunnen voeren. Denk daarbij aan: uitzenden, detacheren, bemiddelen, payrollen en werving & selectie. Ook kunnen wij gegevens verwerken om je een bepaalde dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden. Dus, Junez Jobs verwerkt je persoonsgegevens om:

 • Je relevante jobs te kunnen aanbieden op onze website
 • Je te kunnen bemiddelen naar werk
 • Jouw beschikbaarheid te kunnen vaststellen
 • Jouw geschiktheid voor een functie te kunnen onderzoeken
 • Een screening te kunnen uitvoeren (als dat nodig is)
 • Een werknemer-werkgeverrelatie met je aan te gaan
 • Je voor te kunnen stellen aan een potentiĆ«le werkgever
 • Je te kunnen inzetten en inplannen bij een werkgever
 • Overeenkomsten met je te sluiten en deze uit te kunnen voeren
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling te kunnen stimuleren door je opleidingen, trainingen en

tests aan te bieden

 • Je via e-mail informatie te sturen, zoals vacature-alerts, rapportages, nieuwsberichten en berichten over events
 • Te kunnen beoordelen of je voor premiekortingen of subsidies in aanmerking komt
 • Relevante personeels-, financiĆ«le, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te kunnen houden
 • Onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, zoals bij arbeidsongeschiktheid

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?

Junez Jobs mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verwerken, omdat:

 • Wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd
 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met jou hebben, uit te kunnen voeren. Denk aan de arbeidsovereenkomst die je met ons aangaat als je via ons aan het werk gaat
 • Het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zijn als werkgever bijvoorbeeld verplicht om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan
 • Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan jouw privacybelangen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Hieronder staat welke persoonsgegevens (gecategoriseerd) wij precies verwerken, waarom wij dat doen en welke rechtsgronden wij daarvoor hebben.

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Roepnaam en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonadres

Waarom? Correspondentie, planning en arbeidsbemiddeling (wij helpen je bij het vinden van werk)

Rechtsgrond? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst*

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Cv
 • Opleidingen (studies, trainingen, cursussen)
 • Werkervaring (werk, stages, vrijwilligerswerk)
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers)
 • Beschikbaarheid
 • Talen
 • Certificaten en diplomaā€™s
 • In het bezit van een rijbewijs en auto
 • Motivatiebrieven
 • Correspondentie over sollicitatie
 • Dienstverbanden
 • Functie
 • Regioā€™s
 • Sollicitaties

Waarom? Arbeidsbemiddeling

Rechtsgrond? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst*

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Pasfoto (vrijwillig te uploaden en zonder consequenties als je dat niet doet). PotentiĆ«le opdrachtgevers kunnen je foto zien.

Waarom? Arbeidsbemiddeling

Rechtsgrond? Toestemming**

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Gevolgde opleidingen en trainingen bij of via Junez Jobs
 • Opleidingsovereenkomsten
 • Tests en testresultaten bij of via Junez Jobs

Waarom? Persoonlijke ontwikkeling en arbeidsbemiddeling

Rechtsgrond? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst*

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Plaatsingsovereenkomsten
 • VOG of andere screenings inclusief uitslagen
 • Overige formulieren en overeenkomsten Aan het werk gaan bij een opdrachtgever        Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst*
 • Voorletters en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • BSN
 • Aanvullende arbeids- en salarisafspraken
 • Datum indiensttreding
 • Verlof
 • Ziektestaten en pensioenverplichtingen
 • Werktijden en gewerkte uren
 • Kopie bankpas en ingangsdatum bankgegevens
 • Loonbelastingverklaringen, zoals loonheffingskorting, uitbetalingsfrequentie, loonstroken en jaaropgaven, declaraties, inclusief bijlagen, soort legitimatiebewijs en kopie legitimatiebewijs (inclusief BSN), land (nationaliteit)

Waarom? Identificatie en personeels-, salaris- en fiscale administratie

Rechtsgrond? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang*** en noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen****

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Gegevens over vakantie, verlof, arbeidshandicap, zwangerschap en pensioen
 • Gegevens over ziekte, verzuim en uitkeringssituatie Personeels- en verzuimadministratie Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst* of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang***
 • Klachten
 • Waarschuwingen
 • Verslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken
 • Persoonlijke werkaantekeningen van recruiter

Waarom? Personeelsadministratie (opbouw personeelsdossier)

Rechtsgrond? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst*

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Opt-ingegevens: e-mailadres, hoe verkregen en voor welke doelen

Waarom? Het ontvangen van e-mails, zoals vacature-alerts

Rechtsgrond? Toestemming**

* Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het om de arbeidsovereenkomst die je met ons sluit als je via Junez Jobs aan de slag gaat. Het is dan noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken om te kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan of om je een bepaalde functionaliteit te kunnen aanbieden.

** Toestemming. Je geeft toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken.

*** Noodzakelijk voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat wij hebben gecontroleerd of het rekeningnummer dat jij doorgeeft, wel op jouw naam staat.

**** Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van contactpersonen van zakelijke relaties?

Ook van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met de contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van websitebezoekers?

Op het moment dat je een van onze websites bezoekt of gebruikmaakt van een van de functionaliteiten van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken:

 • Gebruikers ID
 • Unique identifiers
 • IP-adres
 • Geschatte locatie (op basis van IP-adres)
 • De internetbrowser die je gebruikt
 • Je websitegedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, sollicitaties, favoriete vacatures en instellen van een e-mailalert)
 • Soort apparaat (smartphone, tablet)
 • Feedback en gesprekken (via de live chat)
 • Persoonsgegevens voor deelname aan polls en surveys

Deze gegevens gebruiken wij om je een dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden, de website te onderhouden en verbeteren en om de website persoonlijker en relevanter voor je te kunnen maken. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk: de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van eigen sollicitanten, stagiaires, freelancers, interne uitzendkrachten en werknemers?

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten waar jij gebruik van maakt. Hieronder vind je de gegevens die wij op verschillende momenten van je kunnen verwerken.

Op het moment dat je bij ons solliciteert, kunnen wij de volgende gegevens aan je vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsnaam, KVK-nummer en BTW-nummer (als van toepassing)
 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Opleidingen (studies, trainingen, cursussen)
 • Werkervaring (werk, stages, vrijwilligerswerk)
 • Talen
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers, in overleg)
 • KopieĆ«n van diplomaā€™s en certificaten
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Tests en testresultaten bij of via Junez Jobs (zoals competentietest, als nodig voor de functie)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de functie)
 • Foto of video (vrijwillig, zonder consequenties als je dat niet deelt)
 • Correspondentie over je sollicitatie

Op het moment dat je bij Junez Jobs gaat werken, kunnen wij de volgende gegevens aan je vragen:

 • Geboortedatum en -plaats
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Kopie legitimatiebewijs: identiteitsbewijs, paspoort, verblijfsvergunning of werkvergunning (indien van toepassing)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie rijbewijs en autogegevens (in elk geval kenteken)
 • Kopie bankpas
 • Personeelsnummer
 • Pasfoto (voor zakelijk account)
 • Zakelijk telefoonnummer en e-mailadres
 • Inloggegevens
 • Calamiteiten telefoonnummer en voor- en achternaam persoon
 • Gevolgde trainingen bij of via Junez Jobs
 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Overeenkomsten (zoals arbeids- of opleidingsovereenkomst)
 • Arbeids- en salarisafspraken, reiskostenvergoeding, toeslagen, bonussen, loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties
 • Gegevens over vakantie, verlof, ziekte, verzuim, uitkeringssituatie, arbeidshandicap, zwangerschap en pensioen
 • Geslacht>Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, financiĆ«le – en verzuimadministratie

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze taken als werkgever te kunnen uitvoeren of om je een bepaalde dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden. Dus, Junez Jobs verwerkt je persoonsgegevens om:

 • Jouw geschiktheid voor een functie te onderzoeken
 • Een werknemer-werkgeverrelatie met je te kunnen aangaan
 • Overeenkomsten met je te sluiten en uit te kunnen voeren
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling te stimuleren door je opleidingen, trainingen en tests aan te bieden
 • Relevante personeels-, financiĆ«le, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te houden
 • Onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, zoals bij arbeidsongeschiktheid

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?

Junez Jobs mag deze gegevens op basis van geldende privacywetgeving verwerken, omdat:

 • Wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd
 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met jou hebben, uit te kunnen voeren. Denk aan de arbeidsovereenkomst die je met ons aangaat
 • Het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan.
 • Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan jouw privacybelangen.

Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?

In het volgende schema staat welke persoonsgegevens wij precies verwerken, waarom en welke rechtsgronden wij daarvoor hebben.

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Voorletters en achternaam
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsnaam, KVK-nummer en BTW-nummer (als van toepassing)
 • Motivatiebrieven
 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)
 • Opleidingen (studies, trainingen, cursussen)
 • Werkervaring (werk, stages, vrijwilligerswerk)
 • Talen
 • Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers, in overleg)
 • KopieĆ«n van diplomaā€™s en certificaten
 • Beschikbaarheid
 • Rijbewijs en bezit auto
 • Tests en testresultaten bij of via Junez Jobs (zoals competentietest, als nodig voor de functie)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de f unctie)
 • Correspondentie met jou

Waarom? Werving en selectie (beoordelen van jouw geschiktheid voor een bepaalde functie), correspondentie, contactgegevens

Rechtsgrond? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst* of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang***

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Foto of video (vrijwillig, zonder consequenties als je dit niet deelt) Werving en selectie            Toestemming**
 • Geboortedatum en -plaats
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Kopie legitimatiebewijs: identiteitsbewijs, paspoort of werkvergunning en verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie rijbewijs en autogegevens (in elk geval kenteken)
 • Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Overeenkomsten (zoals arbeids- of opleidingsovereenkomst)

Waarom? Personeels-administratie (personeelsdossier)

Rechtsgrond? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst* en noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen****

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Gevolgde trainingen of opleidingen bij of via Junez Jobs
 • Tests en testresultaten
 • Verzonden en ontvangen feedback

Waarom? Persoonlijke ontwikkeling

Grondslag? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst*

4. Welke gegevens verwerken wij?

 • Personeelsnummer
 • Pasfoto (voor zakelijk account)
 • Zakelijk telefoonnummer en e-mailadres
 • Calamiteiten telefoonnummer en voor- en achternaam persoon
 • Correspondentie

Waarom? Personeelsadministratie en aan het werk stellen

Grondslag? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst* of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang***

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Gegevens over vakantie, verlof, arbeidshandicap, zwangerschap en pensioen
 • Gegevens over ziekte, verzuim en uitkeringssituatie

Waarom? Personeels- en verzuimadministratie

Grondslag? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst* of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang***

 1. Welke gegevens verwerken wij?
 • Arbeids- en salarisafspraken
 • Kopie bankpas
 • Reiskostenvergoeding
 • Toeslagen
 • Bonussen
 • Loonstroken
 • Jaaropgaven
 • Loonbelastingverklaringen
 • Declaraties

Waarom? FinanciĆ«le administratie

Grondslag? Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst* of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang***

* Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het om de arbeidsovereenkomst die je met ons sluit als je bij of via Junez Jobs aan de slag gaat.

** Toestemming. Je geeft toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken.

*** Noodzakelijk voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang. De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat wij hebben gecontroleerd of het rekeningnummer dat jij doorgeeft, wel op jouw naam staat.

**** Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. Zo staat er bijvoorbeeld in de Wet op de loonbelasting dat wij als werkgever van jou als werknemer – een kopie legitimatiebewijs moeten bewaren tot vijf jaar nadat je uit dienst bent. De bewaartermijnen die wij hanteren, staan opgenomen in ons intern bewaartermijnenbeleid. Na afloop van de bewaartermijnen worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?

Junez Jobs deelt je persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van geldende privacywetgeving. Deze andere partijen kunnen organisaties die op zoek zijn naar personeel, opleiders en trainers, overheidsinstanties (zoals UWV of Belastingdienst) en zakelijke relaties (zoals arbodiensten).

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de softwareleverancier van het verloningssysteem dat wij gebruiken om jou te kunnen uitbetalen. Met dit soort partijen maken wij afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt en moet kunnen uitoefenen. Deze afspraken nemen wij op in een verwerkersovereenkomst met de derde partij.

Delen wij gegevens met derde partijen buiten de EU?

Junez Jobs kan je gegevens delen met partijen die buiten de EU gevestigd zijn, zoals een softwareleverancier. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EU. Afspraken over adequate veiligheidsmaatregelen om je gegevens goed te beschermen leggen wij vast in een verwerkersovereenkomst.

Doen wij aan profilering of geautomatiseerde besluitvorming?

Bij Junez Jobs kunnen we gebruikmaken van profilering. Profilering is het indelen van mensen in groepen (profielen). Op basis van die profielen kunnen wij bepaalde persoonlijke aspecten evalueren. Dat doen wij bijvoorbeeld om persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren of te voorspellen. Ook kunnen wij automatische besluiten – besluiten zonder menselijke tussenkomst – nemen op basis van profielen. Als een klant bijvoorbeeld op zoek is naar een geschikte kandidaat, kunnen wij automatisch een lijst uit onze database halen van kandidaten die aan de functievereisten voldoen. Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen op basis van profielen als daaraan rechtsgevolgen zijn verbonden voor jou, tenzij dit mag op basis van de wet.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

 • In te zien welke persoonsgegevens wij precies van jou hebben.
 • De gegevens die wij van jou hebben te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn.
 • Verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet verplicht nog langer moeten bewaren.
 • Je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens?

Neem dan contact met ons op via de contactgegevens op de site. Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.

Cookiestatement

Maken wij gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en gebruiksvriendelijk zijn. Als je geen cookies wilt, pas dan de instellingen van je browser aan of verwijder de cookies.

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je een van onze websites bezoekt of apps gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en kan de informatie uit de bestandjes worden teruggehaald. Op die manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze websites en apps worden gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

Welke cookies en technieken gebruiken wij?

Junez Jobs gebruikt standaard technieken die voor vrijwel alle websites en apps worden gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat ons systeem informatie kan verzamelen en opslaan.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?

Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Ook kun je instellen dat je een melding krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je verwijderen via je browserinstellingen.